Windykacja sądowa i egzekucyjna

Postępowanie sądowe następuje w przypadku nieodzyskania wierzytelności na drodze polubownej i polega na przeprowadzeniu działań sądowych zmierzających do uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego, a w konsekwencji skierowaniu sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

 

Rudy Consulting poprzez swoją Kancelarię Prawną Rudy Consulting & Elżbieta Ćwikła Sp.k. prowadzi następujące działania:

 

– weryfikacja dokumentacji dotyczącej przedmiotu sprawy,

– sporządzanie pozwów i pism procesowych,

– reprezentowanie Wierzyciela przed sądem,

– nadzór nad przebiegiem postępowania sądowego,

– prowadzenie negocjacji z dłużnikiem równolegle z postępowaniem sądowo-egzekucyjnym,

– kierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika i nadzorowanie postępowania egzekucyjnego,

– wspomaganie procesu egzekucyjnego poprzez dokonywanie sprawdzeń finansowo-majątkowych dłużnika i wskazywanie przedmiotu egzekucji.

 

Istnieje również możliwość przeprowadzenia innych postępowań sądowych zmierzających do odzyskania długu, np. sądowe zabezpieczanie majątku, skarga pauliańska, uzyskanie klauzuli wykonalności wobec współmałżonka, przeprowadzenie postępowania upadłościowego, złożenie wniosku o wyjawienie majątku.

↓
KONTAKT OGÓLNY
close slider