Windykacja polubowna

Windykacja pozasądowa jest to zespół odpowiednio dobranych narzędzi i działań zmierzających do odzyskania przeterminowanych wierzytelności na drodze polubownej. Usługa dotyczy należności przedsądowych, posądowych (z prawomocnym tytułem wykonawczym), poegzekucyjnych (po bezskutecznej egzekucji komorniczej) oraz poagencyjnych (windykowanych wcześniej przez inne podmioty).
Działania Rudy Consulting prowadzone są zamiast lub po działaniach własnych Wierzyciela, gdzie próby odzyskania należności od dłużnika nie dały rezultatu. Pojawia się wtedy dodatkowy aspekt psychologiczny oddziaływania podmiotu zewnętrznego na dłużnika, który niejednokrotnie jest kluczowy i w połączeniu z profesjonalnym prowadzeniem windykacji oraz zastosowaniem zróżnicowanych narzędzi windykacyjnych prowadzi do możliwie jak najszybszego zwindykowania długu.

 

W procesie windykacji pozasądowej wykorzystywane są następujące narzędzia:

 

windykacja korespondencyjna
Korespondencja zawiera pełną specyfikację zadłużenia, opatrzona pełnomocnictwem Wierzyciela, informuje o rozpoczęciu działań windykacyjnych z przedstawieniem konsekwencji braku spłaty. Rodzaj wysyłanych monitów – forma graficzna oraz treść – uzależniony jest m.in. od rodzaju i wieku wierzytelności, poczynionych ustaleń (przed rozpoczęciem etapu i w trakcie prowadzenia sprawy). Proces tworzenia korespondencji jest w pełni zautomatyzowany i pozwala na masową ekspedycję listów.

 

windykacja telefoniczna, sms, e-mail
Windykacja telefoniczna prowadzona jest przez wykwalifikowany zespół call center, mający za zadanie negocjacje z dłużnikiem, ustalenie harmonogramu spłaty zadłużenia, przedstawienie konsekwencji nieuregulowania należności oraz kontrolę złożonych promes. Dzięki zintegrowanemu systemowi informatycznemu, proces windykacji wspomagany jest wysyłką komunikatów tekstowych i głosowych oraz poczty elektronicznej na masową skalę.

 

windykacja bezpośrednia
Windykacja bezpośrednia jest narzędziem stosowanym w przypadku braku reakcji na podjęte wcześniej próby negocjacji, zaprzestania spłat zadłużenia, odmowy spłaty lub braku kontaktu z dłużnikiem. Bezpośrednia wizyta u dłużnika ma za zadanie nakłonienie go do spłaty zadłużenia, podpisania zobowiązania, ugody lub uznania długu, jak i ustalenie jego majątku. Usługa ta jest realizowana przez sieć windykatorów terenowych, mających ściśle zdefiniowany obszar działań.

 

Wszystkie powyższe działania zmierzające do odzyskania należności poprzedzone są weryfikacją danych teleadresowych.
Dla każdego Kontrahenta indywidualnie opracowywana jest kampania windykacyjna, na którą składają się: przygotowanie wzorów pism, skryptów rozmów telefonicznych, argumentacji negocjacji terenowych, wzorów komunikatów tekstowych i głosowych oraz przeprowadzenie symulacji działań windykacyjnych. Ustalenia poczynione na etapie windykacji pozasądowej przekazywane są Wierzycielowi w postaci raportu.

↓
KONTAKT OGÓLNY
close slider