Nota prawna

Informacje ogólne

Właścicielem serwisu jest Spółka Rudy Consulting, a celem niniejszego serwisu jest przedstawianie informacji o Firmie i jej usługach oraz komunikacja z klientami Firmy.

 

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do zawartości serwisu, w tym do wszelkich jego elementów graficznych, treści, struktury oraz pozostałych składowych serwisu, są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych w serwisie, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Serwis wraz z wszystkimi jego składowymi jest chroniony przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. Nr 24 Poz. 83 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.).

 

Odpowiedzialność

Spółka Rudy Consulting nie udziela gwarancji aktualności oraz kompletności informacji zamieszczonych w serwisie. Równocześnie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez wcześniejszego informowania użytkowników. Ryzyko związane z użytkowaniem serwisu i jego treści w pełni ponosi użytkownik.

Informacje ogólne

Właścicielem serwisu jest Spółka Rudy Consulting, a celem niniejszego serwisu jest przedstawianie informacji o Firmie i jej usługach oraz komunikacja z klientami Firmy.

 

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do zawartości serwisu, w tym do wszelkich jego elementów graficznych, treści, struktury oraz pozostałych składowych serwisu, są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych w serwisie, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Serwis wraz z wszystkimi jego składowymi jest chroniony przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. Nr 24 Poz. 83 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.).

 

Odpowiedzialność

Spółka Rudy Consulting nie udziela gwarancji aktualności oraz kompletności informacji zamieszczonych w serwisie. Równocześnie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez wcześniejszego informowania użytkowników. Ryzyko związane z użytkowaniem serwisu i jego treści w pełni ponosi użytkownik.

↓
KONTAKT OGÓLNY
close slider