Dane osobowe

Klauzula informacyjna

 

Podstawa prawna

 

Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywanego RODO. W związku z tym informujemy, że przysługują Państwu określone prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

 

Obowiązek informacyjny

 

Administrator jest zobowiązany do realizacji tzw. obowiązku informacyjnego, czyli do przekazania w przejrzystej i łatwo dostępnej formie informacji na temat przetwarzania danych osobowych i praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane, podczas pozyskiwania danych bezpośrednio od osoby (art. 13 RODO) lub najpóźniej w ciągu miesiąca po pozyskaniu jeżeli administrator nie pozyskał danych od osoby, której dane dotyczą (art. 14 RODO).

 

Podstawy przetwarzania

 

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora musi odbywać na podstawie przynajmniej jednej z przesłanek legalności przetwarzania określonych w RODO:

 1. Zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażona świadomie i dobrowolnie (art. 6 ust.1 lit. a.)
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 lit. b.)
 3. Niezbędność przetwarzania danych dla wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (art. 6 ust.1 lit. c.)
 4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby ,której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust.1 lit. d.)
 5. Niezbędność przetwarzania dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust.1 lit. e.)
 6. Niezbędność przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f.)

 

Czy dane dłużnika zostaną przekazane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

Rudy Consulting nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego a jeżeli miałoby to nastąpić z pewnością zadba o odpowiednie mechanizmy zabezpieczające zapewniające zgodność z przepisami RODO.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 

Jakie Państwo mają prawa w stosunku do swoich danych oraz jak można z nich skorzystać?

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 

 

 • Prawo żądania dostępu do danych
 • Prawo żądania sprostowania danych,
 • Prawo żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • Prawo żądania przeniesienia danych,
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • Prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.

 

 

 

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

 

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i przysługujących w związku z tym praw.

Wnioski w sprawie skorzystania z przysługujących praw prosimy kierować na:

 

adres do korespondencji:

Inspektor Ochrony Danych

Rudy Consulting Sp. z o.o.

Paprotna 7

51-117 Wrocław

 

adres email: iod@rudyconsulting.pl

 

telefonicznie: 71 392 98 00

↓
KONTAKT OGÓLNY
close slider