Dane osobowe

Klauzula informacyjna

 

Podstawa prawna

 

Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywanego RODO. W związku z tym informujemy, że przysługują Państwu określone prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

 

Obowiązek informacyjny

 

Administrator jest zobowiązany do realizacji tzw. obowiązku informacyjnego, czyli do przekazania w przejrzystej i łatwo dostępnej formie informacji na temat przetwarzania danych osobowych i praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane, podczas pozyskiwania danych bezpośrednio od osoby (art. 13 RODO) lub najpóźniej w ciągu miesiąca po pozyskaniu jeżeli administrator nie pozyskał danych od osoby, której dane dotyczą (art. 14 RODO).

 

Podstawy przetwarzania

 

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora musi odbywać na podstawie przynajmniej jednej z przesłanek legalności przetwarzania określonych w RODO:

 1. Zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażona świadomie i dobrowolnie (art. 6 ust.1 lit. a.)
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 lit. b.)
 3. Niezbędność przetwarzania danych dla wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (art. 6 ust.1 lit. c.)
 4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby ,której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust.1 lit. d.)
 5. Niezbędność przetwarzania dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust.1 lit. e.)
 6. Niezbędność przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f.)

 

Czy dane dłużnika zostaną przekazane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

Rudy Consulting nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego a jeżeli miałoby to nastąpić z pewnością zadba o odpowiednie mechanizmy zabezpieczające zapewniające zgodność z przepisami RODO.

 

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 

Jakie Państwo mają prawa w stosunku do swoich danych oraz jak można z nich skorzystać?

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 

 1. Prawo żądania dostępu do danych
 2. Prawo żądania sprostowania danych,
 3. Prawo żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. Prawo żądania przeniesienia danych,
 5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 6. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 8. Prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.

 

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

 

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i przysługujących w związku z tym praw.

Wnioski w sprawie skorzystania z przysługujących praw prosimy kierować na:

 

adres do korespondencji:

Inspektor Ochrony Danych

Rudy Consulting Sp. z o.o.

Paprotna 7

51-117 Wrocław

 

adres email: iod@rudyconsulting.pl

 

telefonicznie: 71 392 98 00

↓
KONTAKT OGÓLNY
close slider