Kaufland

„[…]udzielamy pozytywnych rekomendacji firmie Rudy Consulting, która osiąga wysoką skuteczność w egzekwowaniu naszych należności, wykazując się przy tym etycznymi i w pełni zgodnymi z prawem sposobami prowadzenia działań ściśle przestrzegając zasad dobrych praktyk windykacyjnych.”

↓
KONTAKT OGÓLNY
close slider